Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualne Przetargi

Przetargi są ogłaszane i rozstrzygane zgodnie z procedurami określonymi przez Prawo zamówień publicznych.

(25)Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja nestro.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja nestro.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 42 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 29 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 3, 4    (pobrano 16 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 17 razy)

(23) OCHRONA OSÓB I MIENIA DLA EKO DOLINA SP. Z O. O. W ŁĘŻYCACH

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne , których wartość jest mniejsza, niż kwoty określone w art. 138g ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami [uPzp], prowadzone jest w trybie opisanym w art. 138o uPzp, przy zastosowaniu przepisów art. 138o ust. 2-4 uPzp.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 145 razy)
 • pobierz zał. nr 5 do ogłoszenia    (pobrano 55 razy)
 • pobierz zał. nr 6 do ogłoszenia    (pobrano 55 razy)
 • pobierz załączniki edytowalne 1-3 C    (pobrano 53 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 66 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 2    (pobrano 48 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 3    (pobrano 48 razy)
 • pobierz informacja z otwarcia ofert    (pobrano 43 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 18 razy)

(20) SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I POJAZDÓW SILNIKOWYCH

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy opon do sprzętu i pojazdów silnikowych.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 75 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 86 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 1C, 1D, 2-3A    (pobrano 72 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 59 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 2    (pobrano 47 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 55 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 13 razy)

(21) Sukcesywne dostawy oleju napędowego do silnika diesla

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy oleju napędowego do silnika diesla.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 97 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 88 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 70 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 3, 6    (pobrano 74 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 39 razy)

(22) SUKCESYWNE DOSTAWY ŁUGU SODOWEGO

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy ługu sodowego.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 99 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 111 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1-3    (pobrano 88 razy)
 • pobierz zal. nr 5 - Karta charakterystyki    (pobrano 79 razy)
 • pobierz zal. nr 5A - Specyfikacja techn. subst. niebezp.    (pobrano 72 razy)
 • pobierz zal. nr 6 - Instrukcja stanowiskowa    (pobrano 114 razy)
 • pobierz zal. nr 7 - Dokumentacja zbiornika ZP 80    (pobrano 72 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 75 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 66 razy)

(19) Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – odpad opakowany.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych - odpad zbelowany.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 134 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 121 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 97 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 3, 4    (pobrano 90 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 93 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 60 razy)

(18)Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – odpad luzem

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych - odpad luzem.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 110 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 88 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 90 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 3, 4    (pobrano 83 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 81 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 78 razy)

(17) SUKCESYWNE DOSTAWY DRUTU DO PRAS BELUJĄCYCH

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy drutu do pras belujących.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 105 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 125 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1-3    (pobrano 102 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 76 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 71 razy)

(15) BUDOWA INSTALACJI DO DOCZYSZCZANIA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH FRAKCJI ODPADÓW, TZW. KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SORTOWNI ODPADÓW NA TERENIE RIPOK EKO DOLINA W ŁĘŻYCACH.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa instalacji do oczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów, tzw. krotkiej linii sortowniczej w istniejącym budynku sortowni odpadów na terenie RIPOK EKO DOLINA w Łężycach.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 263 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 185 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 3    (pobrano 103 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 98 razy)
 • pobierz zal. nr 5 - Projekt architektoniczny    (pobrano 120 razy)
 • pobierz zal. nr 5A - Projekt konstrukcyjny    (pobrano 106 razy)
 • pobierz zal. nr 5B - Projekt elektryczny    (pobrano 94 razy)
 • pobierz zal. nr 5C - Projekt sanitarny    (pobrano 98 razy)
 • pobierz zal. nr 6 - STWIORB architektura    (pobrano 92 razy)
 • pobierz zal. nr 6A - STWIORB elektryczny    (pobrano 90 razy)
 • pobierz zal. nr 6B - STWIORB sanitarny    (pobrano 92 razy)
 • pobierz zal. nr 7 - Przedmiar architektura    (pobrano 98 razy)
 • pobierz zal. nr 7A - Przedmiar elektryczny    (pobrano 95 razy)
 • pobierz zal. nr 7B - Przedmiar sanitarny    (pobrano 92 razy)
 • pobierz zal. nr 8 - Wymagania Zamawiającego    (pobrano 115 razy)
 • pobierz zal. nr 9 - Pozwolenie na budowę    (pobrano 94 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 93 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 2    (pobrano 93 razy)
 • pobierz UWAGA!!! Poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w odpowiedzi na pyt. nr 17    (pobrano 76 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 97 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 37 razy)

(16)Dostawy folii i siatki do owijarki sprasowanych bel odpadów komunalnych.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawy folii i siatki do owijarki sprasowanych bel odpadów komunalnych.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 132 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 127 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1-3    (pobrano 115 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 85 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 68 razy)