Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualne Przetargi

Przetargi są ogłaszane i rozstrzygane zgodnie z procedurami określonymi przez Prawo zamówień publicznych.

(10A) Dostawa wraz z usługą wymiany części do zagęszczarek odpadów BOMAG BC 672RB

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wraz z usługą wymiany części do zagęszczarek odpadów Bomag BC 672RB.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 65 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 95 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1-1B,2-4    (pobrano 92 razy)
 • pobierz zal. nr 1C - rysunki do kompaktora    (pobrano 87 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 24 razy)

(09) Sukcesywne dostawy elementów wału roboczego do przerzucarek kompostu Topturn X53

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy elementów wału roboczego do przerzucarek kompostu Topturn X53.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 132 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 162 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki nr 1-4    (pobrano 155 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 104 razy)

(02A) 1.Wykonanie remontu zespołu prądotwórczego nr 3 po ok. 65 tys. godzin pracy wraz z przeglądem zerowym PS0; 2. Serwisowanie zespołu prądotwórczego nr 3 przez 7 500 mth. pracy po wykonaniu remontu; 3. Serwisowanie zespołu prądotwórczego nr 2 przez 7 500 mth. pracy; 4. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do przeglądów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 1. Wykonanie remontu zespołu prądotwórczego nr 3 po ok. 65 tys. godzin pracy wraz z przeglądem zerowym PS0,2. Serwisowanie zespołu prądotwórczego nr 3 przez 7 500 mth. pracy po wykonaniu remontu;, 3. Serwisowanie zespołu prądotwórczego nr 2 przez 7 500 mth. pracy; 4. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do przeglądów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 137 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 184 razy)
 • pobierz Załączniki edytowalne    (pobrano 163 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 108 razy)

(07) Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 372 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 407 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki nr 1-5    (pobrano 331 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 102 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 49 razy)

(04) SUKCESYWNE DOSTAWY KWASU SIARKOWEGO

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Sukcesywne dostawy kwasu siarkowego.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 249 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 261 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki nr 1-4    (pobrano 223 razy)
 • pobierz zal. nr 6 - karta charakterystyki    (pobrano 231 razy)
 • pobierz zal. nr 6A - Specyfikacja techniczna    (pobrano 228 razy)
 • pobierz zal. nr 7 - Instrukcja stanowiskowa    (pobrano 266 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 207 razy)

(01) SUKCESYWNE DOSTAWY NADTLENKU WODORU

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Sukcesywne dostawy nadtlenku wodoru.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 303 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 310 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki nr 1-4    (pobrano 278 razy)
 • pobierz zal. nr 6 - karta charakterystyki    (pobrano 427 razy)
 • pobierz zal. nr 6A - warunki techniczne    (pobrano 307 razy)
 • pobierz zal. nr 7 - Instrukcja stanowiskowa    (pobrano 315 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 240 razy)

(33) Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja nestro

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nestro.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 528 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 512 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. do SIWZ nr 1-5    (pobrano 436 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 302 razy)

(31)SUKCESYWNE DOSTAWY ŁUGU SODOWEGO

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy ługu sodowego.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 524 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 487 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 480 razy)
 • pobierz załącznik nr 6 - karta charakterystyki    (pobrano 499 razy)
 • pobierz zal. nr 6A - warunki techniczne    (pobrano 475 razy)
 • pobierz załącznik nr 7 - instrukcja stanowiskowa    (pobrano 726 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 462 razy)

(22A) SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I POJAZDÓW SILNIKOWYCH

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy opon do sprzętu i pojazdów silnikowych.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 532 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 552 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 535 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ    (pobrano 556 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 453 razy)

(29) SUKCESYWNE DOSTAWY DRUTU DO PRAS BELUJĄCYCH

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy drutu do pras belujących.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 541 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 537 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 507 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 466 razy)