Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualne Przetargi

Przetargi są ogłaszane i rozstrzygane zgodnie z procedurami określonymi przez Prawo zamówień publicznych.

(04) Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja nestro.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nestro.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 60 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 9 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 7 razy)

Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 40 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 88 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 75 razy)

SUKCESYWNE DOSTAWY NADTLENKU WODORU

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Sukcesywne dostawy nadtlenku wodoru".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 58 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 108 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 98 razy)
 • pobierz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej    (pobrano 131 razy)
 • pobierz warunki techniczne    (pobrano 101 razy)
 • pobierz instrukcja stanowiskowa    (pobrano 104 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 38 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 16 razy)

Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 110 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 255 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 221 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - unieważnione    (pobrano 47 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ    (pobrano 51 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - aktualne    (pobrano 36 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert    (pobrano 42 razy)

Dostawa, montaż i uruchomienie stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego o wydajności nominalnej 800 m3/h.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego o wydajności nominalnej 800 m3/h.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 176 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 419 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-6, 8-13    (pobrano 370 razy)
 • pobierz zal. nr 15 - Decyzja Wójta Gm. Wejherowo    (pobrano 360 razy)
 • pobierz zal. nr 16 - Plan pom. sprężarkowni    (pobrano 345 razy)
 • pobierz zal. nr 17 - plan sytuacyjny    (pobrano 375 razy)
 • pobierz zal. nr 18 - Schemat rozdzielnicy    (pobrano 353 razy)
 • pobierz zal. nr 19 - Wykaz urządzeń    (pobrano 363 razy)
 • pobierz zal. nr 20 - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów    (pobrano 360 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 120 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ    (pobrano 126 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 90 razy)
 • pobierz Dodatkowy plan sytuacyjny    (pobrano 89 razy)
 • pobierz Inspekcja TV rurociągów    (pobrano 81 razy)

Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej"

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 145 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 226 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 148 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1, zmiana treści SIWZ    (pobrano 110 razy)
 • pobierz UWAGA!!! Nowy edytowalny załącznik do SIWZ nr 1A    (pobrano 94 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 2    (pobrano 97 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 90 razy)

„Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja o średnicy 80-160 mm (zbelowana)”.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm (zbelowana)".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 194 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 282 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 298 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 259 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 80 razy)

„Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja o średnicy 80-160 mm (luzem)”.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów koedm 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm (luzem)".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 381 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 187 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 205 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. do SIWZ nr 1-5    (pobrano 160 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 85 razy)

Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 174 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 240 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5B,9    (pobrano 202 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 101 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert    (pobrano 122 razy)
 • pobierz Nowe Edytowalne zal. nr 1-5B,9    (pobrano 117 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 95 razy)

SUKCESYWNE DOSTAWY KWASU SIARKOWEGO

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy kwasu siarkowego.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 208 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 242 razy)
 • pobierz zal. nr 6 - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej    (pobrano 222 razy)
 • pobierz zal. nr 6A - specyfikacja techniczna    (pobrano 228 razy)
 • pobierz zal. nr 7 - instrukcja stanowiskowa    (pobrano 271 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 152 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 171 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 145 razy)