Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualne Przetargi

Przetargi są ogłaszane i rozstrzygane zgodnie z procedurami określonymi przez Prawo zamówień publicznych.

ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA, WDROŻENIE I SERWIS ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA „EKO DOLINA” SP. Z O.O.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego pn. Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego dla "EKO DOLINA" Sp. z o.o.


 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 164 razy)
 • pobierz załączniki edytowalne do ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 88 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    (pobrano 94 razy)

Usługi ubezpieczenia „EKO DOLINA” Sp. z o. o. w Łężycach

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Usługi ubezpieczenia "Eko Dolina" Sp. z o.o. w Łężycach"

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 177 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 250 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr I-VI - nieaktualne    (pobrano 200 razy)
 • pobierz UWAGA!!! Nowe edytowalne zal. nr I-VI (03.03.2015)    (pobrano 77 razy)
 • pobierz Zał. nr IIA - tabela stawek - poj. specjalne    (pobrano 204 razy)
 • pobierz Zał. nr IIB - tabela stawek - poj. zarejestrowane    (pobrano 191 razy)
 • pobierz Zał. nr 2 - wykaz budynków    (pobrano 193 razy)
 • pobierz Zał. nr 3 - wykaz maszyn i urządzeń    (pobrano 191 razy)
 • pobierz Zał. nr 4 - wykaz maszyn i urz. od awarii    (pobrano 197 razy)
 • pobierz Zał. nr 5 - wykaz maszyn elektr.    (pobrano 184 razy)
 • pobierz Zał. nr 6A - wykaz sprzętu elektr. - stacjonarny    (pobrano 186 razy)
 • pobierz Zał. nr 6B - wykaz sprzętu - przenośny    (pobrano 192 razy)
 • pobierz Zał. nr 8 - zaśw. o szkodowości - Mienie i OC    (pobrano 195 razy)
 • pobierz Zał. nr 9 - wykaz pojazdów - cz.1    (pobrano 194 razy)
 • pobierz Zał. nr 10 - wykaz pojazdów - cz.2    (pobrano 197 razy)
 • pobierz Zał. nr 11 - zaśw. o szkodowości - komunikacja    (pobrano 191 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 212 razy)
 • pobierz zmiana treści SIWZ - zał. nr 7    (pobrano 79 razy)
 • pobierz zał. nr 7 - Opis Ryzyka    (pobrano 83 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 92 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 2    (pobrano 51 razy)
 • pobierz Załącznik do pytania nr 64 hydranty    (pobrano 34 razy)
 • pobierz Załącznik do pytania nr 65 Protokoły    (pobrano 36 razy)
 • pobierz Załącznik do pytania nr 66 Instrukcja    (pobrano 35 razy)

(04) Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja nestro.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nestro.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 369 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 439 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 387 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 11 razy)

Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 168 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 234 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 207 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 88 razy)

SUKCESYWNE DOSTAWY NADTLENKU WODORU

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Sukcesywne dostawy nadtlenku wodoru".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 167 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 218 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 208 razy)
 • pobierz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej    (pobrano 363 razy)
 • pobierz warunki techniczne    (pobrano 218 razy)
 • pobierz instrukcja stanowiskowa    (pobrano 228 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 149 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 127 razy)

(43) Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 220 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 391 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 352 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - unieważnione    (pobrano 152 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ    (pobrano 165 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - aktualne    (pobrano 157 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert    (pobrano 154 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 109 razy)

Dostawa, montaż i uruchomienie stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego o wydajności nominalnej 800 m3/h.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego o wydajności nominalnej 800 m3/h.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 296 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 560 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-6, 8-13    (pobrano 488 razy)
 • pobierz zal. nr 15 - Decyzja Wójta Gm. Wejherowo    (pobrano 471 razy)
 • pobierz zal. nr 16 - Plan pom. sprężarkowni    (pobrano 459 razy)
 • pobierz zal. nr 17 - plan sytuacyjny    (pobrano 488 razy)
 • pobierz zal. nr 18 - Schemat rozdzielnicy    (pobrano 463 razy)
 • pobierz zal. nr 19 - Wykaz urządzeń    (pobrano 478 razy)
 • pobierz zal. nr 20 - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów    (pobrano 469 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 242 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ    (pobrano 245 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 204 razy)
 • pobierz Dodatkowy plan sytuacyjny    (pobrano 199 razy)
 • pobierz Inspekcja TV rurociągów    (pobrano 191 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 127 razy)

Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej"

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 269 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 340 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 263 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1, zmiana treści SIWZ    (pobrano 216 razy)
 • pobierz UWAGA!!! Nowy edytowalny załącznik do SIWZ nr 1A    (pobrano 209 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 2    (pobrano 206 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 210 razy)

(37) „Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja o średnicy 80-160 mm (zbelowana)”.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm (zbelowana)".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 352 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 396 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 411 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 372 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 194 razy)

(39) „Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja o średnicy 80-160 mm (luzem)”.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów koedm 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm (luzem)".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 494 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 301 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 315 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. do SIWZ nr 1-5    (pobrano 266 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 189 razy)