Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualne Przetargi

Przetargi są ogłaszane i rozstrzygane zgodnie z procedurami określonymi przez Prawo zamówień publicznych.

Usługi ubezpieczenia „EKO DOLINA” Sp. z o. o. w Łężycach

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Usługi ubezpieczenia "Eko Dolina" Sp. z o.o. w Łężycach"

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 70 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 64 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr I-VI    (pobrano 51 razy)
 • pobierz Zał. nr IIA - tabela stawek - poj. specjalne    (pobrano 52 razy)
 • pobierz Zał. nr IIB - tabela stawek - poj. zarejestrowane    (pobrano 45 razy)
 • pobierz Zał. nr 2 - wykaz budynków    (pobrano 51 razy)
 • pobierz Zał. nr 3 - wykaz maszyn i urządzeń    (pobrano 49 razy)
 • pobierz Zał. nr 4 - wykaz maszyn i urz. od awarii    (pobrano 48 razy)
 • pobierz Zał. nr 5 - wykaz maszyn elektr.    (pobrano 46 razy)
 • pobierz Zał. nr 6A - wykaz sprzętu elektr. - stacjonarny    (pobrano 47 razy)
 • pobierz Zał. nr 6B - wykaz sprzętu - przenośny    (pobrano 51 razy)
 • pobierz Zał. nr 8 - zaśw. o szkodowości - Mienie i OC    (pobrano 51 razy)
 • pobierz Zał. nr 9 - wykaz pojazdów - cz.1    (pobrano 55 razy)
 • pobierz Zał. nr 10 - wykaz pojazdów - cz.2    (pobrano 51 razy)
 • pobierz Zał. nr 11 - zaśw. o szkodowości - komunikacja    (pobrano 49 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 56 razy)
 • pobierz zmiana treści SIWZ - zał. nr 7    (pobrano 8 razy)
 • pobierz zał. nr 7 - Opis Ryzyka    (pobrano 10 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 8 razy)

(04) Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja nestro.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nestro.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 278 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 312 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 285 razy)

Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 106 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 171 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 145 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 26 razy)

SUKCESYWNE DOSTAWY NADTLENKU WODORU

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Sukcesywne dostawy nadtlenku wodoru".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 112 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 161 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 150 razy)
 • pobierz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej    (pobrano 230 razy)
 • pobierz warunki techniczne    (pobrano 152 razy)
 • pobierz instrukcja stanowiskowa    (pobrano 162 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 92 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 72 razy)

(43) Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 160 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 329 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 297 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - unieważnione    (pobrano 99 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ    (pobrano 110 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - aktualne    (pobrano 94 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert    (pobrano 93 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 42 razy)

Dostawa, montaż i uruchomienie stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego o wydajności nominalnej 800 m3/h.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego o wydajności nominalnej 800 m3/h.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 241 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 487 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-6, 8-13    (pobrano 425 razy)
 • pobierz zal. nr 15 - Decyzja Wójta Gm. Wejherowo    (pobrano 417 razy)
 • pobierz zal. nr 16 - Plan pom. sprężarkowni    (pobrano 401 razy)
 • pobierz zal. nr 17 - plan sytuacyjny    (pobrano 427 razy)
 • pobierz zal. nr 18 - Schemat rozdzielnicy    (pobrano 409 razy)
 • pobierz zal. nr 19 - Wykaz urządzeń    (pobrano 420 razy)
 • pobierz zal. nr 20 - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów    (pobrano 415 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 179 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ    (pobrano 186 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 147 razy)
 • pobierz Dodatkowy plan sytuacyjny    (pobrano 139 razy)
 • pobierz Inspekcja TV rurociągów    (pobrano 135 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 52 razy)

Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej"

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 207 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 277 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 205 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1, zmiana treści SIWZ    (pobrano 162 razy)
 • pobierz UWAGA!!! Nowy edytowalny załącznik do SIWZ nr 1A    (pobrano 149 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 2    (pobrano 152 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 148 razy)

(37) „Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja o średnicy 80-160 mm (zbelowana)”.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm (zbelowana)".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 260 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 335 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 351 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 314 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 134 razy)

(39) „Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja o średnicy 80-160 mm (luzem)”.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów koedm 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm (luzem)".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 434 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 243 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 261 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. do SIWZ nr 1-5    (pobrano 212 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 134 razy)

Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 232 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 292 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5B,9    (pobrano 251 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 151 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert    (pobrano 179 razy)
 • pobierz Nowe Edytowalne zal. nr 1-5B,9    (pobrano 175 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 153 razy)