Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualne Przetargi

Przetargi są ogłaszane i rozstrzygane zgodnie z procedurami określonymi przez Prawo zamówień publicznych.

(21) Sukcesywne dostawy oleju napędowego do silnika diesla

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy oleju napędowego do silnika diesla.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 40 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 33 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 23 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 3, 6    (pobrano 22 razy)

(22) SUKCESYWNE DOSTAWY ŁUGU SODOWEGO

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy ługu sodowego.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 56 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 65 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1-3    (pobrano 49 razy)
 • pobierz zal. nr 5 - Karta charakterystyki    (pobrano 34 razy)
 • pobierz zal. nr 5A - Specyfikacja techn. subst. niebezp.    (pobrano 34 razy)
 • pobierz zal. nr 6 - Instrukcja stanowiskowa    (pobrano 41 razy)
 • pobierz zal. nr 7 - Dokumentacja zbiornika ZP 80    (pobrano 33 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 24 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 19 razy)

(19) Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – odpad opakowany.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych - odpad zbelowany.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 88 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 66 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 52 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 3, 4    (pobrano 43 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 41 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 2 razy)

(18)Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – odpad luzem

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych - odpad luzem.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 68 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 43 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 43 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 3, 4    (pobrano 42 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 34 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 24 razy)

(17) SUKCESYWNE DOSTAWY DRUTU DO PRAS BELUJĄCYCH

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy drutu do pras belujących.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 64 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 78 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1-3    (pobrano 59 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 35 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 23 razy)

(15) BUDOWA INSTALACJI DO DOCZYSZCZANIA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH FRAKCJI ODPADÓW, TZW. KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SORTOWNI ODPADÓW NA TERENIE RIPOK EKO DOLINA W ŁĘŻYCACH.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa instalacji do oczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów, tzw. krotkiej linii sortowniczej w istniejącym budynku sortowni odpadów na terenie RIPOK EKO DOLINA w Łężycach.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 217 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 129 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 3    (pobrano 63 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 52 razy)
 • pobierz zal. nr 5 - Projekt architektoniczny    (pobrano 73 razy)
 • pobierz zal. nr 5A - Projekt konstrukcyjny    (pobrano 63 razy)
 • pobierz zal. nr 5B - Projekt elektryczny    (pobrano 46 razy)
 • pobierz zal. nr 5C - Projekt sanitarny    (pobrano 47 razy)
 • pobierz zal. nr 6 - STWIORB architektura    (pobrano 48 razy)
 • pobierz zal. nr 6A - STWIORB elektryczny    (pobrano 49 razy)
 • pobierz zal. nr 6B - STWIORB sanitarny    (pobrano 50 razy)
 • pobierz zal. nr 7 - Przedmiar architektura    (pobrano 56 razy)
 • pobierz zal. nr 7A - Przedmiar elektryczny    (pobrano 49 razy)
 • pobierz zal. nr 7B - Przedmiar sanitarny    (pobrano 49 razy)
 • pobierz zal. nr 8 - Wymagania Zamawiającego    (pobrano 73 razy)
 • pobierz zal. nr 9 - Pozwolenie na budowę    (pobrano 49 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 52 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 2    (pobrano 49 razy)
 • pobierz UWAGA!!! Poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w odpowiedzi na pyt. nr 17    (pobrano 28 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 43 razy)

(16)Dostawy folii i siatki do owijarki sprasowanych bel odpadów komunalnych.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawy folii i siatki do owijarki sprasowanych bel odpadów komunalnych.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 80 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 78 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1-3    (pobrano 73 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 41 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 24 razy)

(14)Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – RDF gabaryt

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - RDF gabaryt.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 143 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 197 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1,2A,2B,3,3A,4    (pobrano 155 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 151 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 32 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 38 razy)

(13) Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – RDF nadsitowa.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpadY (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - RDF nadsitowa.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 123 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    (pobrano 109 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 185 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1,2A,2B,3,3A,4    (pobrano 153 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 156 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2    (pobrano 106 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 93 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia - oferty dodatkowe    (pobrano 73 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 53 razy)

(12) Rozbudowa placu pryzmowej kompostowni odpadów zielonych

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa placu pryzmowej kompostowni odpadów zielonych". 

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 218 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 342 razy)
 • pobierz Załączniki edytowalne    (pobrano 272 razy)
 • pobierz zał. nr 8    (pobrano 308 razy)
 • pobierz zał. nr 8A    (pobrano 295 razy)
 • pobierz zał. nr 8B    (pobrano 267 razy)
 • pobierz zał. nr 8C    (pobrano 266 razy)
 • pobierz zał. nr 9    (pobrano 287 razy)
 • pobierz zał. nr 10    (pobrano 270 razy)
 • pobierz zał. nr 10A    (pobrano 259 razy)
 • pobierz zał. nr 10B    (pobrano 263 razy)
 • pobierz zał. nr 10C    (pobrano 248 razy)
 • pobierz zał. nr 11    (pobrano 274 razy)
 • pobierz zał. nr 11A    (pobrano 270 razy)
 • pobierz zał. nr 11B    (pobrano 266 razy)
 • pobierz zał. nr 11C    (pobrano 263 razy)
 • pobierz zał. nr 12    (pobrano 276 razy)
 • pobierz zał. nr 13    (pobrano 258 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 207 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    (pobrano 94 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert    (pobrano 124 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 2    (pobrano 109 razy)
 • pobierz Opis techniczny do zal. nr 9    (pobrano 93 razy)
 • pobierz Rys. nr D2 do zal. nr 9    (pobrano 91 razy)
 • pobierz zal. nr 10.1 STWIORB branża drogowa    (pobrano 91 razy)
 • pobierz zal. nr 11.1 Przedmiar robót - drogi    (pobrano 90 razy)
 • pobierz Opinia geotechniczna Geoprofil    (pobrano 86 razy)
 • pobierz Rys. nr D4 do pytania nr 15    (pobrano 90 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2    (pobrano 97 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert 2    (pobrano 112 razy)
 • pobierz Opis rozbudowy kamer IP do pyt. nr 3 i 4    (pobrano 80 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 34 razy)