Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualne Przetargi

Przetargi są ogłaszane i rozstrzygane zgodnie z procedurami określonymi przez Prawo zamówień publicznych.

(33) Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja nestro

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nestro.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 77 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 35 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. do SIWZ nr 1-5    (pobrano 22 razy)

(32)Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 10 stanowiących frakcję odpadów po procesie biologicznego przetwarzania z wykorzystaniem procesów biologicznego suszenia

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 10 stanowiących frakcję odpadów po procesie biologicznego przetwarzania z wykorzystaniem procesów biologicznego suszenia.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 229 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    (pobrano 33 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 146 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 126 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 75 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 2, zmiana terminu składania ofert    (pobrano 51 razy)

(12B) DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW VOLVO FM 12

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa części zamiennych do samochodów VOLVO FM 12.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 128 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 232 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 224 razy)
 • pobierz załącznik nr 1B do SIWZ    (pobrano 213 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 96 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert    (pobrano 147 razy)
 • pobierz UWAGA!!!Nowe załączniki nr 1-4    (pobrano 145 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 67 razy)

(16) Dostawa części zamiennych do ładowarek Komatsu WA200, WA380, WA470 oraz do koparko-ładowarki Komatsu WB93R2

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa części zamiennych do ładowarek Komatsu WA200, WA470 oraz do koparko-ładowarki Komatsu WB93R2.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 149 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 176 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 172 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 28 razy)

(31)SUKCESYWNE DOSTAWY ŁUGU SODOWEGO

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy ługu sodowego.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 168 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 189 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 177 razy)
 • pobierz załącznik nr 6 - karta charakterystyki    (pobrano 179 razy)
 • pobierz zal. nr 6A - warunki techniczne    (pobrano 175 razy)
 • pobierz załącznik nr 7 - instrukcja stanowiskowa    (pobrano 263 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 139 razy)

(22A) SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I POJAZDÓW SILNIKOWYCH

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy opon do sprzętu i pojazdów silnikowych.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 197 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 249 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 233 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ    (pobrano 216 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 134 razy)

(29) SUKCESYWNE DOSTAWY DRUTU DO PRAS BELUJĄCYCH

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy drutu do pras belujących.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 220 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 247 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 231 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 152 razy)

(27) „Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych – RDF gabaryt”

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja z rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych - RDF gabaryt.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 396 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 392 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 354 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 168 razy)

(26) „Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – odpad opakowany”

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych - odpad opakowany

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 387 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 384 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 355 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 140 razy)

(25) „Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – odpad luzem”

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych - odpad luzem

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 237 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 356 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 333 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 114 razy)