Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualne Przetargi

Przetargi są ogłaszane i rozstrzygane zgodnie z procedurami określonymi przez Prawo zamówień publicznych.

(25)Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja nestro.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja nestro.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 144 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 166 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 3, 4    (pobrano 146 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 136 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 25 razy)

(23) OCHRONA OSÓB I MIENIA DLA EKO DOLINA SP. Z O. O. W ŁĘŻYCACH

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne , których wartość jest mniejsza, niż kwoty określone w art. 138g ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami [uPzp], prowadzone jest w trybie opisanym w art. 138o uPzp, przy zastosowaniu przepisów art. 138o ust. 2-4 uPzp.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 239 razy)
 • pobierz zał. nr 5 do ogłoszenia    (pobrano 143 razy)
 • pobierz zał. nr 6 do ogłoszenia    (pobrano 130 razy)
 • pobierz załączniki edytowalne 1-3 C    (pobrano 137 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 156 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 2    (pobrano 129 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 3    (pobrano 126 razy)
 • pobierz informacja z otwarcia ofert    (pobrano 121 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 99 razy)

(20) SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I POJAZDÓW SILNIKOWYCH

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy opon do sprzętu i pojazdów silnikowych.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 157 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 178 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 1C, 1D, 2-3A    (pobrano 157 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 138 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 2    (pobrano 128 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 136 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 92 razy)

(21) Sukcesywne dostawy oleju napędowego do silnika diesla

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy oleju napędowego do silnika diesla.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 181 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 176 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 153 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 3, 6    (pobrano 158 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 127 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 94 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 77 razy)

(22) SUKCESYWNE DOSTAWY ŁUGU SODOWEGO

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy ługu sodowego.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 172 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 187 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1-3    (pobrano 164 razy)
 • pobierz zal. nr 5 - Karta charakterystyki    (pobrano 156 razy)
 • pobierz zal. nr 5A - Specyfikacja techn. subst. niebezp.    (pobrano 146 razy)
 • pobierz zal. nr 6 - Instrukcja stanowiskowa    (pobrano 218 razy)
 • pobierz zal. nr 7 - Dokumentacja zbiornika ZP 80    (pobrano 157 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 159 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 148 razy)

(19) Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – odpad opakowany.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych - odpad zbelowany.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 212 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 195 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 168 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 3, 4    (pobrano 163 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 179 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 151 razy)

(18)Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – odpad luzem

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych - odpad luzem.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 192 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 168 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 172 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 3, 4    (pobrano 154 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 162 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 161 razy)

(17) SUKCESYWNE DOSTAWY DRUTU DO PRAS BELUJĄCYCH

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy drutu do pras belujących.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 185 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 207 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1-3    (pobrano 186 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 152 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 144 razy)

(15) BUDOWA INSTALACJI DO DOCZYSZCZANIA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH FRAKCJI ODPADÓW, TZW. KRÓTKIEJ LINII SORTOWNICZEJ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SORTOWNI ODPADÓW NA TERENIE RIPOK EKO DOLINA W ŁĘŻYCACH.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa instalacji do oczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów, tzw. krotkiej linii sortowniczej w istniejącym budynku sortowni odpadów na terenie RIPOK EKO DOLINA w Łężycach.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 354 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 276 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1, 3    (pobrano 182 razy)
 • pobierz zal. nr 2 - JEDZ    (pobrano 173 razy)
 • pobierz zal. nr 5 - Projekt architektoniczny    (pobrano 205 razy)
 • pobierz zal. nr 5A - Projekt konstrukcyjny    (pobrano 198 razy)
 • pobierz zal. nr 5B - Projekt elektryczny    (pobrano 184 razy)
 • pobierz zal. nr 5C - Projekt sanitarny    (pobrano 173 razy)
 • pobierz zal. nr 6 - STWIORB architektura    (pobrano 166 razy)
 • pobierz zal. nr 6A - STWIORB elektryczny    (pobrano 166 razy)
 • pobierz zal. nr 6B - STWIORB sanitarny    (pobrano 176 razy)
 • pobierz zal. nr 7 - Przedmiar architektura    (pobrano 179 razy)
 • pobierz zal. nr 7A - Przedmiar elektryczny    (pobrano 183 razy)
 • pobierz zal. nr 7B - Przedmiar sanitarny    (pobrano 171 razy)
 • pobierz zal. nr 8 - Wymagania Zamawiającego    (pobrano 201 razy)
 • pobierz zal. nr 9 - Pozwolenie na budowę    (pobrano 168 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 171 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 2    (pobrano 172 razy)
 • pobierz UWAGA!!! Poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w odpowiedzi na pyt. nr 17    (pobrano 156 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 191 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 123 razy)

(16)Dostawy folii i siatki do owijarki sprasowanych bel odpadów komunalnych.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawy folii i siatki do owijarki sprasowanych bel odpadów komunalnych.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 235 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 203 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. nr 1-3    (pobrano 196 razy)
 • pobierz Informacja z otwarcia ofert    (pobrano 167 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 146 razy)