Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualne Przetargi

Przetargi są ogłaszane i rozstrzygane zgodnie z procedurami określonymi przez Prawo zamówień publicznych.

Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11"


 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 16 razy)

Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej"

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 94 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 171 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 107 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1, zmiana treści SIWZ    (pobrano 63 razy)
 • pobierz UWAGA!!! Nowy edytowalny załącznik do SIWZ nr 1A    (pobrano 50 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 2    (pobrano 50 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 33 razy)

Dostawa, montaż i uruchomienie stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego o wydajności nominalnej 800 m3/h.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego o wydajności nominalnej 800 m3/h.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 114 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 248 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-6, 8-13    (pobrano 212 razy)
 • pobierz zal. nr 15 - Decyzja Wójta Gm. Wejherowo    (pobrano 205 razy)
 • pobierz zal. nr 16 - Plan pom. sprężarkowni    (pobrano 199 razy)
 • pobierz zal. nr 17 - plan sytuacyjny    (pobrano 222 razy)
 • pobierz zal. nr 18 - Schemat rozdzielnicy    (pobrano 201 razy)
 • pobierz zal. nr 19 - Wykaz urządzeń    (pobrano 211 razy)
 • pobierz zal. nr 20 - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów    (pobrano 203 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 68 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ    (pobrano 78 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 38 razy)
 • pobierz Dodatkowy plan sytuacyjny    (pobrano 36 razy)
 • pobierz Inspekcja TV rurociągów    (pobrano 30 razy)

Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 126 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 189 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5B,9    (pobrano 156 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 56 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert    (pobrano 74 razy)
 • pobierz Nowe Edytowalne zal. nr 1-5B,9    (pobrano 74 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 44 razy)

„Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja o średnicy 80-160 mm (luzem)”.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów koedm 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm (luzem)".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 337 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 141 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 154 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. do SIWZ nr 1-5    (pobrano 111 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 28 razy)

„Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja o średnicy 80-160 mm (zbelowana)”.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm (zbelowana)".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 145 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 240 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 246 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 213 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 22 razy)

SUKCESYWNE DOSTAWY KWASU SIARKOWEGO

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy kwasu siarkowego.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 144 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 193 razy)
 • pobierz zal. nr 6 - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej    (pobrano 174 razy)
 • pobierz zal. nr 6A - specyfikacja techniczna    (pobrano 179 razy)
 • pobierz zal. nr 7 - instrukcja stanowiskowa    (pobrano 213 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 103 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 126 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 95 razy)

„Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja nadsitowa o średnicy powyżej 160/180 mm”

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa o średnicy powyżej 160/180 mm".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 191 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 186 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 152 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 117 razy)
 • pobierz Zmiana treści SIWZ    (pobrano 127 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 62 razy)

DOSTAWY FOLII I SIATKI DO OWIJARKI SPRASOWANYCH BEL ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawy folii i siatki do owijarki sprasowanych bel odpadów komunalnych.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 171 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 259 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 238 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 110 razy)

SUKCESYWNE DOSTAWY ŁUGU SODOWEGO

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy ługu sodowego.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 153 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 217 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 202 razy)
 • pobierz zal. nr 6 - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej    (pobrano 198 razy)
 • pobierz zal. nr 6A - specyfikacja techniczna    (pobrano 208 razy)
 • pobierz zal. nr 7 - instrukcja stanowiskowa    (pobrano 500 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 130 razy)