Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Aktualne Przetargi

Przetargi są ogłaszane i rozstrzygane zgodnie z procedurami określonymi przez Prawo zamówień publicznych.

Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej"

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 46 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 98 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 60 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1, zmiana treści SIWZ    (pobrano 24 razy)
 • pobierz UWAGA!!! Nowy edytowalny załącznik do SIWZ nr 1A    (pobrano 15 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 2    (pobrano 11 razy)

Dostawa, montaż i uruchomienie stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego o wydajności nominalnej 800 m3/h.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie stacji odsiarczania biogazu wysypiskowego o wydajności nominalnej 800 m3/h.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 67 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 86 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-6, 8-13    (pobrano 63 razy)
 • pobierz zal. nr 15 - Decyzja Wójta Gm. Wejherowo    (pobrano 60 razy)
 • pobierz zal. nr 16 - Plan pom. sprężarkowni    (pobrano 56 razy)
 • pobierz zal. nr 17 - plan sytuacyjny    (pobrano 64 razy)
 • pobierz zal. nr 18 - Schemat rozdzielnicy    (pobrano 56 razy)
 • pobierz zal. nr 19 - Wykaz urządzeń    (pobrano 62 razy)
 • pobierz zal. nr 20 - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów    (pobrano 61 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 26 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ    (pobrano 27 razy)

Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w EKO DOLINA Sp. z o.o. w Łężycach.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 99 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 154 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5B,9    (pobrano 129 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 26 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu otwarcia ofert    (pobrano 45 razy)
 • pobierz Nowe Edytowalne zal. nr 1-5B,9    (pobrano 43 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 5 razy)

„Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja o średnicy 80-160 mm (luzem)”.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów koedm 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm (luzem)".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 301 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 106 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 118 razy)
 • pobierz Edytowalne zal. do SIWZ nr 1-5    (pobrano 81 razy)

„Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja o średnicy 80-160 mm (zbelowana)”.

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja o średnicy 80-160 mm (zbelowana)".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 115 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 207 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 216 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 187 razy)

SUKCESYWNE DOSTAWY KWASU SIARKOWEGO

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy kwasu siarkowego.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 107 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 167 razy)
 • pobierz zal. nr 6 - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej    (pobrano 145 razy)
 • pobierz zal. nr 6A - specyfikacja techniczna    (pobrano 148 razy)
 • pobierz zal. nr 7 - instrukcja stanowiskowa    (pobrano 171 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 75 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 100 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 62 razy)

„Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– frakcja nadsitowa o średnicy powyżej 160/180 mm”

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - frakcja nadsitowa o średnicy powyżej 160/180 mm".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 166 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 157 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 116 razy)
 • pobierz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    (pobrano 86 razy)
 • pobierz Zmiana treści SIWZ    (pobrano 102 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 26 razy)

DOSTAWY FOLII I SIATKI DO OWIJARKI SPRASOWANYCH BEL ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawy folii i siatki do owijarki sprasowanych bel odpadów komunalnych.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 145 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 214 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 211 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 83 razy)

SUKCESYWNE DOSTAWY ŁUGU SODOWEGO

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywne dostawy ługu sodowego.

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 123 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 190 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-4    (pobrano 175 razy)
 • pobierz zal. nr 6 - karta charakterystyki substancji niebezpiecznej    (pobrano 171 razy)
 • pobierz zal. nr 6A - specyfikacja techniczna    (pobrano 179 razy)
 • pobierz zal. nr 7 - instrukcja stanowiskowa    (pobrano 401 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 102 razy)

„Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11– RDF gabaryt”

Informacja o wszczęciu postępowania

EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - RDF gabaryt".

 • pobierz Ogłoszenie o zamówieniu    (pobrano 204 razy)
 • pobierz SIWZ    (pobrano 473 razy)
 • pobierz Edytowalne załączniki do SIWZ 1-5    (pobrano 416 razy)
 • pobierz Pytania i odpowiedzi 1    (pobrano 146 razy)
 • pobierz Modyfikacja treści SIWZ    (pobrano 119 razy)
 • pobierz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    (pobrano 76 razy)