Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Halowa kompostownia odpadów

Przed zakończeniem II etapu budowy w zakładzie funkcjonowała jedynie pryzmowa kompostownia odpadów zielonych. Kompostowane wówczas mogły być wyłącznie odpady zielone (gałęzie, trawa itp.) pochodzące z konserwacji zieleni miejskiej, w ilości ok. 4 000 – 6 000 Mg/rok. 

W związku z koniecznością wywiązania się ze zobowiązań nałożonych dyrektywą 31/99/EU oraz Krajowym Planem Gospodarki Odpadami w zakresie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, konieczne stało się również kompostowanie frakcji biodegradowalnej, pochodzącej ze zmieszanych odpadów komunalnych.
 

Ilość odpadów biodegradowalnych, które należy zagospodarować w sposób inny niż składowanie, została odniesiona do stanu z roku 1995. W roku 1995 przyjęto na składowisko w Łężycach ok. 95.000 Mg odpadów komunalnych, z tego ok. 50% odpadów stanowiły odpady biodegradowalne.
 
W związku z tym, wymagane limity redukcji odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko w odniesieniu do roku 1995 wynoszą:
- do 2010 roku 75% masy- odpadów organicznych tj.  ok. 12 000 Mg/rok
- do 2013 roku 50% masy- odpadów organicznych tj.  ok. 24 000 Mg/rok
- do 2020 roku 35% masy- odpadów organicznych tj.  ok. 31 000 Mg/rok
 
W celu wypełnienia powyższych wymagań zrealizowana została budowa zamkniętej kompostowni (halowej) o przepustowości ok. 30 000 Mg/rok. Kompostownia przeznaczona jest dla odpadów organicznych odseparowanych z komunalnych odpadów zmieszanych.
 
W skład kompostowni wchodzą:
Hala kompostowni,
Układ wentylacji i napowietrzania pryzm,
Układ oczyszczania powietrza procesowego,
Plac dojrzewania i magazynowania kompostu,
Sterownia obiektowa.


Proces kompostowania odpadów prowadzony jest dwustopniowo:
1.     kompostowanie w systemie zamkniętym (hala) poprzez proces kontroli temperatury i wilgotności, zraszanie, zasysanie powietrza i odprowadzenie powietrza do systemu biofiltrów
2.     dojrzewanie kompostu w pryzmach na istniejącym placu kompostowni odpadów zielonych
 
Budowa kompostowni została zakończona na przełomie roku 2009/2010.